• 1a  4  Tar kontakt själv eller besvarar kontakt.
 • 1b  Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren
 • 1c  4  Accepterar. Svarar med kontaktbeteende.
 • 2a  4  Svarar snabbt, leker aktivt.
 • 2b  3  Griper tveksamt eller med framtänderna.
 • 2c  4  Griper direkt med hela munnen och drar emot tills testledaren släpper.
 • 3a  4,4  Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet.
 • 3b  1  Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram. 3 Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
 • 4   Är uppmärksam med ökad aktivitet eller och efter hand.
 • 5a  3  Interesserad, följer figuranten utan avbrott.
 • 5b  Visar inga hotbeteenden.
 • 5c  3  Går fram till den dolda men talande figuranten.
 • 5d  4  Griper. Drar emot men kan släppa och ta om.
 • 5e  4  Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.
 • 6a  3  Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
 • 6b  2  Visar enstaka hotbeteenden.
 • 6c  3  Går fram till overallen när föraren står bedvid.
 • 6d  Ingen tempoväxling eller undanmanöver.
 • 6e  2  Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen.
 • 7a  2  Hukar sig och stannar.
 • 7b  5  Går fram till skramlet utan hjälp.
 • 7c  1  Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
 • 7d  3  Stannar upp. Luktar eller tittar mot skramlet vid minst två tillfällen.
 • 8a  3  Visar flera hotbeteenden under längre tid.
 • 8b  5  Kontrollerar och/eller handlar mot båda spökena under hela momentet.
 • 8c  5  Backar längre än kopplets längd eller lämnar platsen, alt flyr.
 • 8d  4  Går fram till fig. när föraren gått halva avståndet.
 • 8e  4  Tar själv kontakt med figuranten.
 • 9a  4  Startar snabbt leker aktivt.
 • 9b  3  Griper tveksamt eller med framtänderna.
 • 10  5  Berörd, rädd. Alt. vill lämna platsen, försöker fly. Alt. föraren avstår skott