• 1a 5 Intensivt kontaktbeteende mot testl. Kan hoppa och gnälla
 • 1b 4 Följer med villigt. Engagerar sig
 • 1c 5 Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testl.
 • 2a 5 Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
 • 2b 3 Griper försiktigt eller nyper i förem.
 • 2c 3 Biter-drar emot, släpper, tar om.
 • 3a 3,3  Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer.
 • 3b 2 Griper ej. Nosar på föremålet. 3 Griper tveksamt eller med tidsfördröjning
 • 4  5 Är orolig. växlar snabbt aktiviteter.
 • 5a 2 Kontroll. Avbrott kan förekomma.
 • 5b 3 Enstaka skall och/eller morrningar under mom. 1 och 2 del.
 • 5c 2 Går fram när fig. pratar eller bollar med förem.
 • 5d 5 Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej
 • 5e 2 Blir aktiv men avbryter.
 • 6a 4 Flyr högst 5 meter.
 • 6b 3 Visar flera hotbeteenden under längre tid.
 • 6c 1 Går fram när föraren lägger ner overallen.
 • 6d 3 Båge el tempoväxling vid 1:a pass. Minskat utslag vid 2:a pass.
 • 6e 3 Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen.
 • 7a 2 Hukar sig och stannar.
 • 7b 5 Går fram till skramlet utan hjälp.
 • 7c 1 Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
 • 7d 1 Inget intresse för ljudkällan.
 • 8a 3 Visar flera hotbeteenden under längre tid.
 • 8b 5 Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.
 • 8c 3 Uppehåller sig i huvudsak framför eller brevid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll.
 • 8d 1 Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad.
 • 8e 3 Besvarar kontakt när figurant bjuder.
 • 9a 4 Leker aktivt, startar snabbt.
 • 9b 3 Griper försiktigt eller nyper i förem.
 • 10 1 Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.