• 1a  4  Tar kontakt själv eller besvarar kontakt.
 • 1b  5  Följer med villigt. Är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller
 • 1c  3   Accepterar hantering.
 • 2a  4  Svarar snabbt, leker aktivt.
 • 2b  4  Griper direkt med hela munnen.
 • 2c  2  Griper tveksamt, släpper, håller men drar inte emot.
 • 3a  1,1  Startar inte/når ej fram till 1 hjul
 • 3b  1,1  Nonchalerar föremålet. Alt. springer inte fram.
 • Är uppmärksam med ökad aktivitet eller och efter hand.
 • 5a  3  Interesserad, följer figuranten utan avbrott.
 • 5b  1  Visar inga hotbeteenden.
 • 5c  5  Går fram till direkt till figuranten utan hjälp.
 • 5d  3  Leker, kan gripa försiktigt drar inte emot.
 • 5e  4  Är aktiv med figuranten. Visar även intresse mot passiv figurant.
 • 6a  3  Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.
 • 6b  3  Visar flera hotbeteenden under längre tid
 • 6c  Går fram till overallen när föraren står bedvid.
 • 6d  3  Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen
 • 6e  2  Stannar upp. Luktar eller tittar på overallen vid minst två tillfällen.
 • 7a  2  Hukar sig och stannar.
 • 7b  5  Går fram till skramlet utan hjälp.
 • 7c  1  Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
 • 7d  2  Stannar upp. Luktar eller tittar på skramlet vid 1 tillfälle.
 • 8a  Visar flera hotbeteenden under längre tid.
 • 8b  3  Kontrollerar och/eller handlar mot spökena. Långa avbrott. Ex. halva sträckan båda spökena eller ett spöke hela sträckan.
 • 8c  3  Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll.
 • 8d  5  Går fram till fig. utan hjälp.
 • 8e  4  Tar själv kontakt med figuranten.
 • 9a  Startar snabbt leker aktivt.
 • 9b  3  Griper tveksamt eller med framtänderna.
 • 10  1  Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.