Ett besök hos Åke på myren

En bilskrot i Kyrkö mosse, väldigt kortfattat kan man säga att han började som torvfabrikör och övergick till att ha en bilskrot. Han var medveten om miljöregler och tömde bilarna på oljor batterier och annat miljöfarligt. Åke sitter så småningom på ett service hem och kommunen beslutar att alla bilvrak på mossen skall rensas bort. Många blir upprörda och engagerar sig för Åke och bilskroten.

Ett förslag är att hela området ska skyddas och bli ett kulturreservat, efter ett antal protester, rubriker, synpunkter och en vandring på plats så beslutas att bilvraken får ligga kvar. Allemansrätten råder och det är gratis att vandra runt bland vraken.

Det var riktigt trevligt att gå runt bland alla dessa vrak som sakta tas över av naturen, ibland kändes det nästan som någon slags skräck blandad förtjusning 😀

Låter väl helknäppt men det var bästa utflykten detta års semester.